Plugs and sockets во Франции

Voltage
230 V
Frequency
50
Type: E Type E